Ostoskorisi on tyhjä.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Barbecue Grillimestari/Proviter Oy
Tullikatu 12 A 4
21100 Naantali

puh. 010 229 1250
Email. info@grillimestari.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mikko Lepistö
Barbecue Grillimestari/Proviter Oy
Puh. 010 229 1251

3. Rekisterin nimi

Barbecue Grillimestari asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen
Asiakas- ja suoramarkkinointi

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja salasana sekä muita tilauksen ja uutiskirjeiden toimittamiseksi tarvittavia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Barbecue Grillimestarin ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus

Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden tehdessä tilaus Barbecue Grillimestarin verkkokaupassa tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Barbecue Grillimestarin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset